trouwen overzicht

Startspot.nl

Als startpagina - Bij je favorieten - Eigen startpagina

Dating

» Meer dating!

Aanmelden

Bekijk of de naam nog vrij is en registreer de naam:

.startspot.nl

Overzicht

Huwelijkse staat

De huwelijkse staat omvat allerlei rechten en plichten. Echtgenoten zijn elkander getrouwheid, hulp en bijstand verschuldigd. Zij zijn verplicht elkander het nodige (financieel) te verschaffen. De verplichting tot samenwonen bestaat in Nederland niet meer. Om de financiële rechten en plichten ten opzichte van elkaar en ten opzichte van derden te reguleren, bestaat het huwelijksvermogensrecht. Dat regelt hoe de bezittingen verdeeld zijn. Zo kan men de eigendommen geheel gescheiden houden, een beperkte gemeenschap van goederen hebben, of een algehele gemeenschap van goederen. Regelingen hiervoor kunnen bij de notaris worden opgesteld. In Nederland worden deze huwelijkse voorwaarden, in België huwelijkscontract genoemd. Het opstellen hiervan kan gunstig zijn voor de toekomst indien een van beide echtgenoten een eigen bedrijf heeft of krijgt, als voorzorgsmaatregel vanwege het risico van echtscheiding, of vanwege erfrechtelijke redenen. Wanneer er niets geregeld wordt voorafgaand aan het huwelijk, heeft men in België (en in de meeste andere landen) een beperkte gemeenschap van goederen, in Nederland een algehele gemeenschap van goederen. Het huwelijk eindigt door het overlijden van één van beide echtgenoten, door echtscheiding of bij omzetting van het huwelijk in een geregistreerd partnerschap.

Samenlevingsvorm

Het huwelijk is een samenlevingsvorm voor het leven, meestal tussen één man en één vrouw, die de wettelijke fundering vormt van veel gezinnen en die meer in het algemeen van belang is als legaal en sociaal geaccepteerd fundament onder seksuele relaties en familieverbanden. De precieze definitie van het huwelijk is afhankelijk van de historische en culturele context (zie ook verderop). Wereldwijd komen monogame, heteroseksuele huwelijken het meest voor, gevolgd door polygynie (een verbintenis van één man met meerdere vrouwen). Vanaf de latere decennia van twintigste eeuw wordt de term huwelijk in sommige landen ook in toenemende mate geaccepteerd als benaming voor homoseksuele verbintenissen. In Nederland, België, Spanje en Canada is het wettelijke huwelijk inmiddels ook mogelijk gemaakt voor paren van gelijk geslacht (zie ook homohuwelijk). Andere landen zoals Letland, definiëren het huwelijk in hun grondwet dan weer expliciet als een verbintenis tussen één man en één vrouw.

Wat is trouwen

Het huwelijk is een samenlevingsvorm voor het leven, meestal tussen één man en één vrouw, die de wettelijke fundering vormt van veel gezinnen en die meer in het algemeen van belang is als legaal en sociaal geaccepteerd fundament onder seksuele relaties en familieverbanden. De precieze definitie van het huwelijk is afhankelijk van de historische en culturele context (zie ook verderop). Wereldwijd komen monogame, heteroseksuele huwelijken het meest voor, gevolgd door polygynie (een verbintenis van één man met meerdere vrouwen). Vanaf de latere decennia van twintigste eeuw wordt de term huwelijk in sommige landen ook in toenemende mate geaccepteerd als benaming voor homoseksuele verbintenissen. In Nederland, België, Spanje en Canada is het wettelijke huwelijk inmiddels ook mogelijk gemaakt voor paren van gelijk geslacht (zie ook homohuwelijk). Andere landen zoals Letland, definiëren het huwelijk in hun grondwet dan weer expliciet als een verbintenis tussen één man en één vrouw.

Door Jef Langekamp i.s.m trouwen-overzicht.startspot.nl
Hosting en scripting door: MPlay.nl
Er staan 20 links op deze pagina.
Opmerkingen of suggesties?